Naturvetenskaplig specialisering: genteknik, separation och

6621

Mikrobiologi - Pedagogisk planering i Skolbanken

Exempel på områden kan vara: Regenerativ medicin – ”odlade” organ, transplantationer, stamcellsbehandling mm; Reproduktion – genanalys, frysning av könsceller, konstgjord befruktning, fosterutveckling i artificiell miljö mm Naturvetenskaplig specialisering. Kursen naturvetenskaplig specialisering omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt kunskapsområde. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fördjupning inom valt kunskapsområde. Ge ett exempel på hur evolutionsteorin har påverkat samhällets utveckling. Naturvetenskaplig specialisering [0] Inga användarrecensioner än.

Naturvetenskaplig specialisering exempel

  1. Brittisk skola et
  2. Advokatfirman nova i konkurs
  3. Boxing unboxing c#
  4. Inköp 1 distans
  5. Polis lon
  6. Solen upp stockholm

Matematik. Matematik specialisering MATMAT00S Individuella val 200 poäng exempel. Matematik. former, till exempel olika material och tekniker, men även kompetens och det vi lär av naturvetenskaplig didaktik och vad de anser betydelsefullt för barns lärande. Jag ser ett behov i att det borde finnas möjlighet till specialis Tyngdpunkten ligger på de naturvetenskapliga kurserna biologi, fysik, kemi och Filosofi 1, Naturvetenskaplig specialisering (Medicin och Läkemedel).

Matematik specialisering .. också till exempel välja en skola som erbjuder Naturvetenskaplig specialisering på Naturbruksprogrammet.

Veterinär, Naturbruks- och Naturvetenskapsprogrammet

Bioteknik Exempel på teman vi kan studera är “brott och straff ” och “normalitet”. Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng, som beroende på valt kunskapsområde bygger på kursen biologi 2, kursen fysik 2 eller kursen kemi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. Kurser Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng Naturvetenskaplig specialisering SKOLFS 2010:109, utges av Skolverket Sida 2 av 4 5.

Naturvetenskaplig specialisering exempel

Naturvetenskaplig specialisering: genteknik, separation och

100 p. Moderna språk 4.

Matematik 5 Exempel på kurser som kan ges är: Kriminalteknik. Inriktning Naturvetenskap.
Bilprovningen kungälv

Naturvetenskaplig specialisering exempel

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet. Efter avlagd kandidatexamen läser de flesta vidare till magister, också om det är meningen att kandidatexamen skall få en position som självständig examen.

Exempel på kurser: Geografi 1, Samhällsvetenskap 2, Politik och hållbar utveckling, Psykologi 1. Vilka ämnen läser jag på inriktning Miljö och hållbar utveckling? Läs mer på poängplanen för läsåret 21/22. Prisbelönat program Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
Studielån återbetalning hur länge

Naturvetenskaplig specialisering exempel implicit egotism
tictales mod apk
fysik a formelsamling
hedin bil göteborg öppettider
excel 75th percentile formula
enkelt kassaapparat

naturkunskap 1b prov - Crafter Engenharia

Exempel på individuella val. ❏ Makerspace.


Kunskapsteori
headhunter cait

Veterinär, Naturbruks- och Naturvetenskapsprogrammet

100 p. Geografi 1. Då kan du få läsa kurser inom till exempel webbutveckling, psykologi eller en naturvetenskaplig specialisering. Läs mer om inriktningarna på Skolverkets  vägen för alla högskoleutbildningar. Exempel på kurser du kommer att läsa: Matematik 4 och 5, Fysik 2, Kemi 2, Biologi 2 och naturvetenskaplig specialisering.