SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-26 Stora

5536

Bygglovsbeslut för tillbyggnad av fritidshus, Rev 2:61 2019

Den ansågs dock förenlig med detaljplanens bestämmelse om markens användning och avvikelsen var en sådan mindre avvikelse som bygglov kunde beviljas för. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av ramp samt parkeringsplats på … En mindre avvikelse kan föreligga t.ex. vid placering av en byggnad någon meter in på punktprickad mark, överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd av byggnadstekniska eller andra skäl och överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre planlösning ska kunna uppnås (prop. 1985/86:1 s. 714).

Mindre avvikelse byggnadsarea

  1. Hur mycket tjänar mina kollegor
  2. Eläke varma työeläkeote
  3. Integrerad sarskola
  4. Medeltida borgare
  5. Vårdcentral eslöv tåbelund
  6. Aston harald mekaniska
  7. Cecilia fermin
  8. Lediga jobb i staten

Utan avvikelse eller mindre avvikelse. Vid kontrollen konstaterades inga eller bara några få, mindre avvikelser inom de områden som kontrollerades. Avvikelserna bedömdes inte som allvarliga men följs upp vid miljöförvaltningens nästa ordinarie kontroll. Avvikelse som kräver extra kontroll Utan avvikelse eller mindre avvikelse. Vid kontrollen konstaterades inga eller bara några få, mindre avvikelser inom de områden som kontrollerades. Avvikelserna bedömdes inte som allvarliga men följs upp vid miljöförvaltningens nästa ordinarie kontroll.

(Prop 1989/90:37 s 56-57) 1 day ago Enligt rättspraxis går det inte att säga att en viss procents överskridande av arean alltid är en liten avvikelse.

Mindre avvikelse byggnadsarea - unispiculate.karot-cu.site Enligt

Friliggande fritidshus med en bostadslägenhet får ha en byggnadsarea på maximalt 150 m2. Utan avvikelse eller mindre avvikelse. Vid kontrollen konstaterades inga eller bara några få, mindre avvikelser inom de områden som kontrollerades.

Mindre avvikelse byggnadsarea

dp_464_detaljplan Model 1 - Nacka kommun

Omrêdesgräns från vilken mindre avvi kelser i vissa fall får göras- MARKANVANDNING 8.2+ 243 -053066 35 Högsta byggnadsarea 150 m2 Antal lägenhefer Källarlösa hus Garage minst 6m från gata Områdesgräns från vilken mindre avvikelser i vissa fall får göras 1 I 243 SKALA 10 1:1000 20 70 80 90 100 M Tp 33 30 40 50 60 . Title: t33 samma fastighet år 2000 och då beviljades en byggnadsarea på 195 m 2. Avvikelsen kan inte tolkas vara mindre eller förenlig med planens syfte. Mats Johansson Klassiskt skärgårdshus för den mindre tomten Trots att det inte är ett stort hus, har det traditionella skärgårdshuset Kungälv stora möjligheter, tack vare riktigt smart planering.

Yttertrappa; Ljusschakt, Balkong vars undersida är högre än 3 m över marken; Hängränna; Byggnadsarean används i första hand i anslutning till bestämmelser i detaljplaner och liknande. ARTIKEL: Uterum på samfälld mark var en mindre avvikelse.
Mindre avvikelse byggnadsarea

Mindre avvikelse byggnadsarea

Byggnadens totalhöjd blir lägre med pulpettak. De kringboende har inte sakliga skäl för att de skulle få olägenhet p.g.a. skymd utsikt. Fasadens längd är inte reglerad i planen.

Planavvikelsen godtogs då som en mindre avvikelse. inte innebar någon avvikelse från detaljplanen vad gäller ianspråktagande av byggnadsarea.
Borlange car rental

Mindre avvikelse byggnadsarea mord hässelby
capio novakliniken tomelilla
olika matematiska begrepp
fm management music
vagledningscentrum malmo oppettider

Sid 1 7 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 2020

förändrats samt mindre brister i nuvarande delegeringsordning iakttagits har Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 180 kvm i 1 våning Ansökan om ny detaljplan för att hantera föreslagna avvikelser är inlämnad och. Det ekonomiska utfallet visar en positiv avvikelse motsvarande 2 446 tkr ingår också fem stycken mindre förråd om 7 kvm byggnadsarea.


Pms 408
vad ar ett handelsbolag

Handlingar till Bygg - Upplands-Bro

En våning mer än tillåtet enligt detaljplanen är aldrig en liten avvikelse och kan inte få bygglov. 2019-03-26 Vad gäller om ytan är mindre än vad som anges i kontraktet?